…

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Poptávající při odeslání elektronického formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití dle vyhlášky GDPR. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě